Laboratorium

PERSONEL

Stawiamy na wysokie kwalifikacje naszej kadry gdyż są one gwarantem należycie przeprowadzonego procesu analizy otrzymanych próbek. W profesji tej równie cenne są doświadczenie oraz odpowiedzialność dlatego dbamy o to by nasz personel stale doskonalił swoje umiejętności a zadania wykonywał skrupulatnie.     

SPRZĘT

Stale trzymamy pieczę nad stanem urządzeń i narzędzi służących prowadzeniu badań i analiz. Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt, który niezawodnie spełnia potrzeby naszych Klientów.    

Przyjmowanie próbek

w laboratorium

Próbki do analizy przyjmujemy w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00.  

Nie wykonujemy pobrań u klienta. 

w pojemniku podawczym

Poza godzinami pracy laboratorium nasi klienci mają możliwość deponowania materiału do analizy w specjalne do tego celu przygotowanym pojemniku. Znajduje się on przy budynku naszego punktu i jest dostępny 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.  

przesyłką kurierską

Próbki do analizy przyjmujemy również za pośrednictwem firm kurierskich.
Należy pamiętać, aby przekazywany materiał były właściwie opisany oraz bezpiecznie zapakowany. 

Do analiz przyjmujemy próby o wadze nie większej niż 3 kilogramy.

Terminy realizacji

Czas wykonania analizy próbki od momentu dostarczenia jej przez klienta to 24 godziny.
Wyjątek stanowią densymetria i analiza sitowa. 

Prosimy, aby przekazywane próby były stosownie opisane i zabezpieczone. 

Przygotowując próbę zalecamy pobranie formularza pn. „OPIS PRZEKAZYWANEJ PRÓBY” (obok, po lewej stronie), który pozwoli na właściwe opisanie materiału.  

JAK POBRAĆ PLIK: w celu pobrania formularza należy najechać na niego wskaźnikiem myszki a następnie kliknąć raz prawym klawiszem. Pojawi się okno, w którym należy wybrać opcję „Zapisz grafikę jako”. Należy kliknąć na tę opcję a kolejno wskazać gdzie na komputerze plik ma zostać zapisany. Po jego wydrukowaniu (plik ma format A4) należy go czytelnie wypełnić i dołączyć do przekazywanej próby.     

Dziękujemy. 

Scroll to Top